“Meewerken aan optimaal bewaarproces”

Afgelopen jaar vierde Sidijk BV haar veertig jaar bestaan. Het bedrijf uit Heerenveen begon destijds als leverancier voor de sport- en leisure branche, maar de laatste tien jaar heeft het Friese bedrijf de focus verlegd naar de agrarische sector, zowel in de veeteelt (afdekken van ruwvoer) als in de akkerbouw. De opblaasbare afdichtkanalen die Sidijk levert voor de aardappel- en uienbewaring maken de laatste jaren een enorme opmars. Mede-eigenaar Ronald Rotteveel heeft als boerenzoon dan ook een sterke focus op de landbouw: “Een sector waarin we de komende jaren flink willen groeien.”De akkerbouwers van nu willen producten die gebruiksvriendelijk zijn. Als het gaat om oplossingen in de bewaring is Sidijk daarin technisch én commercieel zeer vooruitstrevend: “De innovatieve toepassingen die Sidijk levert, zijn veilig en eenvoudig in gebruik”, zo stelt Rotteveel: “Als het gaat om technische vraagstukken, dan weten akkerbouwers ons te vinden. Een teler die een keer vanaf de bovenste kist naar beneden is gevallen gaf ons de opdracht om de slurf op een verticale rails te monteren zodat hij en zijn zoons niet meer omhoog hoeven te gaan. Dat hebben we toen ook uitgevoerd. Daarna kwam hij met de opdracht om ook het draaien van de klep zodanig aan te passen, dat ze daar ook niet voor naar boven hoeven te klimmen. Toen hebben we ervoor gezorgd dat de klep op afstand te besturen is. Zo zijn we steeds bezig met het oplossen van praktische vraagstukken uit de branche en daar ligt ook onze kracht. Wij snappen wat de klant wil en we voeren het dusdanig uit dat het probleem ook echt wordt opgelost.”

Veiligheid en gebruikersgemak

De verticale slangen kunnen wij op een rail monteren om het geheel zowel qua werkgemak als arbo-technisch te optimaliseren. De bediening van de horizontale én de verticale slangen kan eenvoudig beneden plaatsvinden. Daarbij maken we gebruik van een industriële ventilator die veel kubieke meters en weinig druk levert. De drukinstelling wordt volledig gecontroleerd met behulp van de digitale drukmeter die traploos regelbaar is.

Sidijk is momenteel drukdoende om een app te ontwikkelen die het gebruiksgemak voor opblaasbare afdichting in de bewaarschuur nog verder verhogen. Bert Henneveld is sinds medio 2018 werkzaam op de sales-afdeling van Sidijk en wordt daarbij ondersteund door een team van ruim honderdtwintig medewerkers. Vanuit de eigen Research en Development-afdeling worden businesscases geschreven die vervolgens worden beoordeeld en als het technisch haalbaar wordt bevonden werkt Sidijk de producten zelf uit. Voor de akkerbouwsector zijn dat opblaasbare afdichtkanalen bij kistenbewaring, tunnels bij graanbewaring, transportbanden en de valmatten. Henneveld: “Binnen de akkerbouw is Sidijk op dit moment vooral bekend vanwege de afdichtkanalen voor gewassen als aardappelen en uien. Wij ontzorgen de klant volledig. Elke situatie wordt vooraf goed bekeken en op basis daarvan adviseren wij de klant. Zowel in de pre- als after-sales is Sidijk communicatief sterk.”


Kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid

De kwaliteit van de bewaarproducten die Sidijk levert aan akkerbouwbedrijven profiteert daarbij van de jarenlange ervaring die in andere branches is opgedaan. Rotteveel merkt dat mede daardoor er nauwelijks klachten komen over de geleverde producten. “Kwaliteit is één van onze krachten, omdat we breed zijn in ervaringen en technieken. Toepassingen uit andere sectoren gebruiken we om de akkerbouwer van heel goede producten te voorzien.”


“Als mede-eigenaar is dat natuurlijk gemakkelijk praten, maar als ik bij de directie van dealers zit, hoor ik hetzelfde geluid. En die geven keer op keer aan zeer tevreden te zijn over de hoogwaardige kwaliteit die wij leveren.

"Leveringszekerheid is in een exportsector als de akkerbouw zeer belangrijk"

We geven onze klanten ook leveringszekerheid en dat is met name in een exportsector als de akkerbouw heel belangrijk. Telers doen het hele jaar enorm veel moeite om een goed product te leveren, hoe vreselijk is het dan als er in de laatste week voor het bewaarseizoen een telefoontje komt dat wij het niet gaan redden om te leveren. Onze logistiek zit zo goed in elkaar dat Sidijk een zeer grote leveringsbetrouwbaarheid kan voorleggen en dat waarderen onze klanten enorm. En dat kan alleen als je feeling houdt met de akkerbouwers zelf en daar stoppen we dan ook heel veel tijd in.”


Sterk dealernetwerk

Akkerbouwers worden steeds meer managers en kiezen steeds vaker voor een bewaarplaats op het eigen erf. Rotteveel: “Nederland is daar een voorloper in en wij zien nu dat die trend zich in Duitsland voortzet. Dat betekent dat die markt voor ons een duidelijke groeimarkt is. Wereldwijd groeit Sidijk enorm, mede dankzij ons sterke dealernetwerk. Onze korte termijndoelstelling is om onze positie in de akkerbouw (en veeteelt) te versterken. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan beurzen, maar vooral door te blijven investeren in innovaties. Op de lange termijn gaan we met behulp van ons innovatie- en salesteam proberen de groei in de akkerbouwsector te versnellen. Wij denken dat dit mogelijk is omdat we de markt snappen, 24-uur per dag bereikbaar zijn en altijd onze afspraken nakomen. Want akkerbouwers doen keihard hun best voor goede producten, dus dan moeten wij als leverancier van afdichtkanalen voor de bewaring zorgen dat het bewaarproces zo optimaal mogelijk verloopt.”

Meer informatie over de bewaaroplossingen van Sidijk?

Bert Henneveld – Technisch commercieel medewerker
E-mail: bert.henneveld@sidijk.com
Tel. 0566 – 625 707
Website: www.sidijk.com