Dossier: gewasbescherming


"Drie tot vier dagen langere bescherming tegen phytophthora"

Corteva Agriscience is een nieuwe naam in de akkerbouwsector. Het betreft een samenwerkingsverband tussen Dow AgroSciences, Dupont Crop Protection en Pioneer. Deze gerenommeerde organisaties besloten hun krachten te bundelen en als één organisatie door te gaan. Eén van de eerste wapenfeiten is het op de markt brengen van het nieuwe phytophthora bestrijdingsmiddel Zorvec. Een bijzondere stap: Zorvec Enicade is het eerste product uit een nieuwe fungicide groep ter bestrijding van Phytophthora infestans dat sinds kort is toegelaten.

Corteva Agriscience is een nieuwe naam in de akkerbouwsector. Het betreft een samenwerkingsverband tussen Dow AgroSciences, Dupont Crop Protection en Pioneer. Deze gerenommeerde organisaties besloten hun krachten te bundelen en als één organisatie door te gaan. Eén van de eerste wapenfeiten is het op de markt brengen van het nieuwe phytophthora bestrijdingsmiddel Zorvec. Een bijzondere stap: Zorvec Enicade is het eerste product uit een nieuwe fungicide groep ter bestrijding van Phytophthora infestans dat sinds kort is toegelaten.


De werkzame stof van Zorvec is oxathiapiprolin en heeft een werking op meerdere stadia van phytophthora, ook op de nieuwe agressievere stammen EU 36 en 37 . Productmanager Benelux Allard Jukema: “Zorvec werkt op dit moment zeer goed tegen alle stammen. Het is een preventief phytophthora-middel dat altijd in combinatie met een andere fungicide (Mancozeb of Gachinko, red.) gebruikt moet worden. Zorvec is namelijk niet ongevoelig voor resistentieontwikkeling.” Daarnaast wijst Jukema er met nadruk op dat telers altijd de juiste dosering toepassen en maximaal vier keer per seizoen inzetten.

“Dit heeft ook met resistentiemanagement te maken.”


“Aardappeltelers kunnen een langere spuitinterval aanhouden omdat deze nieuwe fungicidegroep effectiever werkt dan bestaande producten. Zelfs met een langere interval geeft Zorvec een betere bescherming dan bestaande middelen met een gangbaar spuitinterval. Zorvec biedt drie tot vier dagen langere bescherming tegen phytophthora. Ook in jaren waarin de phytophthora-druk hoog is. Die zekerheid is voor veel aardappeltelers heel belangrijk.”

Systemische werking

Praktisch gezien zorgt het middel ervoor dat de phytophthora-schimmel geen celwanden meer kan opbouwen. Daarmee wordt de besmetting voorkomen en kan het zich niet verder verspreiden over het aardappelperceel. Daarnaast werkt Zorvec opwaarts systemisch waardoor het niet alleen een werking heeft op het behandelde gewas, maar ook op het nieuw gevormde blad na de bespuiting. Door deze eigenschap is Zorvec bij uitstek geschikt om te gebruiken in de snelle loofgroeifase. “Normaal gesproken groeit er in deze periode na het spuiten veel nieuw blad aan en dat was voorheen minder goed beschermd. Maar Zorvec werkt dus ook op het nieuwe blad door de systemische werking. Hierdoor hoeft de teler tijdens de snelle loofgroeifase minder snel terug het veld in, zelfs als er sprake is van wisselende weersomstandigheden. Zorvec is bovendien snel regenvast, omdat het binnen twintig minuten al wordt opgenomen in de waslaag van de aardappelplant. Dat betekent dat er wat meer rust en ruimte in het werk- en spuitschema komt. Want in de snelle loofgroeifase vragen ook de andere gewassen nog de nodige aandacht van de teler. Telers zijn dus flexibeler en hoeven minder vaak te rijden.”


Uitvoerig getest

Het product is veelvuldig beproefd voordat het in september vorig jaar werd toegelaten. Bij de WUR in Lelystad lagen de afgelopen jaren proefvelden waar Zorvec met een langer spuitinterval telkens schonere resultaten liet zien dan bestaande middelen met een gangbaar interval. Jukema: “Het is een echte innovatie. Het product biedt gewoon voordelen voor de aardappelteler. Het product is misschien per hectare iets duurder, maar het geeft ook een langere bescherming. Voor een eerlijke vergelijking moet je daarom eigenlijk kijken wat het per dag per hectare kost. Als je alles op een rijtje zet, dan is Zorvec eigenlijk niet of nauwelijks duurder. Dus voor ongeveer hetzelfde geld krijgt de teler een betere bescherming tegen phytophthora en meer rust en flexibiliteit in het schema.”

De sector heeft er een robuust middel bij

Tot slot komt Zorvec op de Euroblight tabellen naar voren als beste middel tegen stengel-phytophthora, een groeiend probleem in Nederland. “Als het product in de snelle loofgroeifase wordt aangebracht kunnen de stengels goed geraakt worden. Zorvec is een preventieve totaaloplossing voor bestrijding van phytophthora, zowel in het blad als de stengel. Een nieuw sterk middel is een aanwinst voor de sector. Zeker in een tijd waarin phytophthora steeds agressiever wordt. Er komen bovendien nog zelden nieuwe werkzame stoffen op de markt. Als de teler zich aan de adviezen houdt, dan hebben aardappeltelers er een mooi robuust phytophthora-middel bij waar ze jaren profijt van kunnen hebben.”


Meer informatie over Zorvec?

Allard Jukema – Productmanager Corteva

E-mail: Ajukema@dow.com

Tel.nr.: 06 – 2007 8675

Website: www.zorvec.nl