DCM Nederland:


"Meerwaarde van rijbemesting in de biologische teelt"Hoewel de toepassing een duidelijke opmars kent in de Akkerbouw is nog niet elke biologische teler overtuigd van het nut van bijbemesten met organische korrelmeststoffen tijdens de teelt. Toch zijn er nogal wat telers die meststoffen in korrelvorm bijstrooien vlak voor of tijdens de teelt.

Meestal gaat het om stikstofrijke meststoffen die breedwerpig gestrooid worden. Vooral in het beginstadium van de teelt van bijvoorbeeld uien is er met breedwerpig strooien veel stikstof beschikbaar, maar daar kan de plant niet bij komen omdat het te ver weg ligt. Denk hierbij aan rijpaden of te ver tussen de rijen, op plekken waar de wortels nog niet heen gegroeid zijn. DCM Nederland-woordvoerder Michel Jongenelen: “Het beperkte wortelgestel heeft in die fase nog niet het ‘bereik’ om alle nutriënten efficiënt op te kunnen nemen. Rijbemesting is in dit soort omstandigheden een oplossing."


Efficiëntere bemestingsmethoden

Het is bekend dat in de tuinbouw en boomkwekerij al veel gebruikgemaakt wordt van deze zogenoemde ‘efficiëntere bemestingsmethoden’. Bij het bemesten op de rij strooit de teler enkel de meststoffen op de rij waar de actieve opnamewortels van de plant zich ook bevinden. “Ook in de biologische akkerbouw zijn hier inmiddels ervaringen mee”, vertelt Jongenelen.


Akkerbouwbedrijf Nieuw Bonaventura

Biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf ‘Nieuw Bonaventura’ in s’-Gravendeel, gespecialiseerd in biologisch-dynamische witlof- en uienteelt, heeft inmiddels twee jaar ervaring met het schoffelen en bemesten in één werkgang. Het bedrijf gebruikt daarvoor de DCM Minigran-meststoffen. Dit zijn hoogwaardige granulaatmeststoffen op basis van zes tot vijftien verschillende organische grondstoffen, zowel plantaardige als dierlijke (onder andere verenmeel, haarmeel, druivenpitten). Jongenelen: “Het voordeel van deze meststof is dat ze perfect op de rij te doseren zijn en dat elk korreltje identiek is qua NPK. Anders dan bij sommige pellet/korrel meststoffen het geval kan zijn. Bemesting van de uien gebeurt gecombineerd met schoffelen in 1 werkgang. Dit bespaart arbeid, tijd, geld en is beter voor de bodem en gewasontwikkeling.


Financiële meerwaarde

Om ook de financiële meerwaarde te bepalen heeft deze teler uit ‘s Gravendeel afgelopen voorjaar een demo aangelegd door één gang niet te bemesten en de overige gangen wel. Jongenelen: “Dit kan met rijbemesting heel simpel door enkel de strooier dicht te zetten, er is geen overlap zoals met breedwerpig strooien. Het gehele perceel waar de demo gelegen is, heeft een voorvrucht van (biologische) gras-klaver en heeft in het najaar nog 25 ton (bio)geitenmest gehad. Er is in totaal 6x beregend en ook 6x bemest middels rijbemesting met schoffelen. De eerste gift Eco-mix 3 heeft plaatsgevonden 4 weken na zaaien. De gift wordt afgestemd op bodemanalyse, ras en behoefte van het gewas op dat moment.”


Perceelinvloeden

In de demo waar Jongenelen aan refereert, is er proef-gerooid op 27 augustus, vlak voor de uien gerooid zouden worden. Er is zowel voor, midden als achter op het perceel gerooid om perceelinvloeden te monitoren. Ook is telkens onbehandeld gerooid op dezelfde hoogte, naast elkaar van het perceel om randeffect uit te kunnen sluiten.


Efficiënt gebruik

In bovenstaande demo werd aangetoond dat bijbemesten in een gewas als uien een grote meerwaarde is. Jongenelen: “In het kader van efficiënt gebruiken van biologische meststoffen kan het erg interessant zijn om dit toe te passen middels rijbemesting. Naast deze meststof heeft DCM meer goed bruikbare granulaten voor in de akkerbouw. Denk aan organisch startfosfaat voor de bioteelt: DCM ECO-FOS MINIGRAN® (NPK 4-23-0) aan 25-35kg/ha in de rij/veur. En voor aardappelen en plantuien de inmiddels welbekende bodemlevenstimulator DCM Vivisol Agri.”


Biologische en gangbare teelt

Het laatst genoemde product is door DCM in meer dan 1.500 hectare akkerbouwgewassen toegediend en er zijn legio demo’s en proeven bekend (meer dan 25 in totaal) waar duidelijk meerwaarde in opbrengst naar voren kwam, zo stelt Jongenelen vast: “Deze conclusie geldt voor zowel de biologische- als de gangbare teelt.”


Meer informatie?

Michel Jongenelen - DCM Nederland

Website: www.dcm-info.nl

E-mail: MJO@dcm-info.nl

Tel.nr.: 06 – 1055 6403