"Duidelijke meerwaarde in droge jaren, ook qua opbrengst"

“Het Toro Aqua-Traxx druppelirrigatiesysteem is geen systeem, maar een manier van water geven”, zo begint Gerard Schoot Uiterkamp van Toro importeur Jean Heybroek zijn verhaal. We hebben het hier over een irrigatieslang die over een lange lengte uniform water geeft en de mogelijkheid biedt om ook meststoffen af te geven. Dat betekent dat er een slang gebruikt moet worden waarbij er haast geen risico is op aantasting door ‘agressieve’ stoffen. Jean Heybroek koos daarom voor een slang van polyethyleen, een stof die goed recyclebaar is en waaraan geen residu kan blijven zitten. 2018 en kijken we vooruit op de doelen in het komende jaar.

Eén van de verkooppunten van de Toro Aqua-Traxx is Tijms in Geesbrug en dat is geen toeval, want Johan Tijms is al jarenlang bezig met zogeheten ‘watervraagstukken’. “Wij zochten voor onze klanten een slang met een lage afgifte over een lange lengte. Er zijn meerdere slangen op de markt, maar dit was de enige met een afgifte onder een 0,5 liter per uur per drippunt. Tevens stelt de Aqua-Traxx ons in staat om over een lengte van meer dan duizend meter eenzijdig gevoed te beregenen, zonder te hoge interne verliezen. Zodoende zit de slang bij ons in het assortiment.”


Vrijwel direct nadat Jean Heybroek en Tijms elkaar hadden gevonden voor de verkoop van deze manier van druppelirrigatie werd er bij landgoed Scholtenszathe in Klazienaveen een proef in de aardappelen uitgezet. “Dit systeem is voor elk hoogrenderend gewas interessant: uien, lelies, peen, aardappelen, bloembollen en koolgewassen. De proef in Klazienaveen is gedaan in consumptie aardappelen. Uit een tweede proef in pootaardappelen kwam een meeropbrengst van dertig procent. Concreet komt dat neer op negentig ton per hectare bij het ras Fontane. Daarnaast hebben we ook een proef gedaan bij een biologische aardappelteler hier in Drenthe. Daar werd een opbrengst van bijna zeventig ton per hectare behaald. En bij een laatste proef – ook hier in de buurt - kwamen we uit op ruim zestig ton.”

Verzekering

De droge zomer van 2018 zorgt ervoor dat er nu heel veel interesse is vanuit de sector, waar er voorheen nog weleens sceptisch over werd gedaan omdat beregenen niet altijd nodig is in Nederland. Schoot Uiterkamp: “Dit breng je preventief aan, het is een soort verzekering. Als je weet dat je elk jaar een droge zomer hebt, dan is het niet moeilijk. Maar er zullen ook teeltjaren zijn waarin druppelirrigatie niet absoluut noodzakelijk is. Maar ook dan kan druppelirrigatie bijdragen aan een hogere uniformiteit en een betere kwaliteit van het product.”


Teler Renco Bussemaker gebruikt het systeem op zijn bedrijf al enkele jaren bij de lelieteelt. Bussemaker onderschrijft de scepsis. “Als je maar een paar keer per jaar water hoeft te geven, dan kan je beter gaan beregenen met een haspel. Maar als je naar effectiviteit kijkt, dan kom je met een druppelslang een stuk verder dan met een haspel. Ik wil mijn bloembollen en lelies zo goed mogelijke bescherming bieden. We hebben een perceel ertussen zitten dat nachtvorstgevoelig is. Met nachtvorst in het voorjaar is het belangrijk om de grond nat te houden en soms moet er zelfs een doek overheen. Die combinatie is met de haspel heel lastig, maar doordat er een druppelslang onder het doek ligt, kunnen we wel beide doen. En dat is een heel groot voordeel van dit systeem.

"Meer opbrengst van dertig procent"

Minder chemie

Bussemaker vervolgt: “Op een ander perceel telen we een lelie-ras dat heel vuurgevoelig is – vergelijk het met phytophthora in aardappels – en daar ligt een druppelslang zodat ik in de zomer het gewas water kan geven, zonder dat het nat wordt. Zodoende kan ik met minder chemie toch maximale bescherming bieden.”


KWIN getallen

Naar aanleiding van de aardappelproef bij Scholtenszathe is een rekenblad ontwikkeld op basis van de KWIN-getallen. Schoot Uiterkamp: “Daarin kan de teler zelf alles invullen: de opbrengsten en bewerkingen. Hiermee is het voor de akkerbouwer in één oogopslag inzichtelijk te maken wat de ondernemerskansen zijn als er gebruikgemaakt wordt van druppelirrigatie.”


De meest gehoorde uitspraak bij Tijms is: wat kost het per hectare in de aardappelen? En de tweede vraag is: wat is de meeropbrengst? Johan Tijms reageert daar altijd nuchter op: “Dat ligt niet alleen aan de druppelslang. Er zijn meer factoren die de groei van de aardappels bepalen. Maar wel kunnen we stellen dat je met een druppelslang veel rustiger water geeft. Daardoor is de stressgevoeligheid van de plant een stuk lager. Minder stress voor teler en gewas, juist in droge zomers. Als de teler op tijd is en de temperatuur in de rug laag blijft, kan schurft sterk gereduceerd worden. Met als gevolg hogere opbrengsten en minder uitval.”


"Druppelslang is een stuk effectiever dan haspel"

ZOBAM

Tijms heeft tijdens het project ZOBAM (Zelfregulerend Ondergronds Beregeningssysteem Aardappel Maximalisatie) ook de Toro Aqua-Traxx gebruikt. Tijms: “ZOBAM is een irrigatieconcept waarbij we proberen de maximale opbrengsten in de aardappelen te verhogen. De diverse systemen zijn gedurende het hele traject gemonitord met temperatuur- en vochtsensors om zo efficiënt mogelijk water toe te dienen aan de aardappelplant. Hierdoor hoeft de plant maar één ding te doen: en dat is groeien. De ervaringen met de Aqua-Traxx waren heel goed. En met goed bedoel ik opbrengsten van negentig ton per hectare. Dit jaar wordt ZOBAM 5.0 uitgevoerd. Daarin gaan we nog een stapje verder: er wordt één vierkante meter grond opgehangen en de gewichtstoename van de plant wordt in een algoritme gestopt. Met die data willen we de optimale hoeveelheid meststof en water bepalen, zodat telers minders last hebben van ziektes en schimmels.”


Schoot Uiterkamp ziet in het ZOBAM-project en de aanstaande proeven met een solarpomp goede voorbeelden van trajecten die de toekomst van het Aqua-Traxx systeem waarborgen, want volgens hem worden dergelijke systemen vanwege klimaatverandering en wetgeving noodzakelijk voor alle telers die hoogrenderende gewassen verbouwen: “De kern is dat je met deze manier van water geven meer opbrengst kunt halen, minder uitval kan bewerkstelligen en een kwalitatief beter product op de markt kan zetten. Bovendien laat de agrarische sector aan de consument zien dat ze investeren in duurzame technieken om de voedselkwaliteit te waarborgen en verder te verbeteren.”


Meer informatie over de Toro Aqua Traxx?

Jean Heybroek Groentechniek

Website: www.jeanheybroek.com

E-mail: info@jeanheybroek.com

Tel.nr: 030 – 639 46 11