Dossier: onkuidbestrijding


“Hard voor het onkruid, zacht voor het gewas”Het uienareaal in Nederland bereikte afgelopen jaar een absoluut hoogtepunt: ruim 35.000 hectare. In de uienteelt vragen naast bestrijding van trips ook bestrijding van probleemonkruiden, zoals melde en klein kruiskruid veel aandacht bij uientelers. Wiet Zweemer uit het Zeeuwse Borssele is één van de uientelers die seizoen na seizoen te maken krijgt met deze ‘agressieve’ probleemonkruiden. Zweemer: “Wij hebben die bestreden met herbiciden in combinatie met Emblem Flo, omdat die veilig gemengd kan worden met andere herbiciden, een uitstekende werking heeft en zacht is voor het gewas.”

Zweemer gebruikt Emblem Flo – hoofdzakelijk bestaande uit bromoxynil-butyraat bij de teelt van zaai- en plantuien. De problemen deden zich met name voor in zaaiuien en die werden gedurende het groeiseizoen twee keer bespoten. “De plantuien hadden in het voortraject al veel regen gehad, dus daar was de onkruiddruk een stuk lager. Op een gegeven moment was het onkruid bij de zaaiuien ook grotendeels weg, dus hebben we een gedeelte wel bespoten en een ander gedeelte – waar niks meer te zien was - niet. Daar kregen we later spijt van, want daar keerde het onkruid weer terug. Maar dat had meer met de omstandigheden en het grillige weer te maken dan met de werking van het product. Onze ervaringen met Emblem Flo op onder andere klein kruiskruid en melde zijn positief. De percelen worden keer op keer mooi schoon en dat is wat je wil natuurlijk.”

"Contactmiddelen zijn pure noodzaak"

De Zeeuwse teler werkt al jaren met het product en gebruikt de selectieve contactherbicide ook in de vlasteelt, maar zet het hoofdzakelijk in bij zijn uien. Ronny Traas is als technisch adviseur werkzaam bij Nufarm en producent van Emblem Flo: “Emblem Flo is goed te gebruiken bij zowel plant- als zaaiuien. Contactmiddelen zijn nog altijd pure noodzaak, vooral in droge jaren zoals 2018. Als er regelmatig regen valt, is een teler minder afhankelijk van contactmiddelen, maar in Nederland komen warme, droge groeiseizoenen steeds vaker voor.”

Toch beseft Traas heel goed dat de keuze voor een middel vaak afhangt van veel – soms externe - factoren: wat adviseert je teeltadviseur, wat zijn de weersomstandigheden, is het gewas voldoende afgehard, wordt er een goed druppel spectrum gebruikt en hoe spuit de bewuste teler: bij welk weer wordt er gespoten en welke rijsnelheid wordt er gehanteerd? Traas: “Iedere akkerbouwer weet dat onkruid een ongewenste gast is op de akkers. Het haalt veel stikstof en vocht weg uit de bodem en dat is in droge jaren funest voor de uien, zeker voor telers als Zweemer die in een gebied zitten waar niet of nauwelijks beregent kan worden. Als je dan de uien toch schoon wilt hebben, dan is Emblem Flo een uitstekend middel voor het bestrijden van melde, veelknopigen, kamille en klein kruiskuid.”


Voor meer informatie over Emblem Flo?

Raadpleeg uw adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenhandel of ga naar www.nufarm.com/nl