Dossier: Gewasbescherming


“Onderzoekskwaliteit naar een hoger niveau tillen”

In de wintermaanden is er een proef uitgezet naar de werking van bestrijdingsmiddelen op bepaalde onkruiden, er loopt een onderzoek naar sturing van het knolaantal in pootgoed, diverse registratieproeven en groenbemestersdemo’s. Maar het meest trots is Henk de Vries, akkerbouwspecialist bij Proeftuin Zwaagdijk, op de GPS gestuurde veldspuit. De Noord-Hollandse proeflocatie beschikt over een GPS gestuurde spuit die op proefveldniveau toepasbaar is.

“Foutmarges zijn een stuk kleiner”

Afgelopen teeltjaar werd benut om de zogeheten kinderziekten te filteren. Inmiddels kan de veldspuit moeiteloos de verschillende plots, die bij Proeftuin Zwaagdijk liggen, van gewasbeschermingsmiddelen en (blad)meststoffen voorzien. Volgens Henk de Vries een belangrijke stap voor de onderzoeklocatie: “Iedere teler kan tegenwoordig plaatsspecifiek bemesten en spuiten, wij kunnen dat nu ook. Deze GPS gestuurde veldpuit kan elk proefveldje onafhankelijk van de breedte automatisch bewerken zonder dat de chauffeur van de spuit af hoeft te stappen. De spuit is zo ontworpen dat de chauffeur alleen maar water en middelen in de tank hoeft te doen, de taakkaart inlezen, de GPS goed zetten en dan kan hij aan de slag.”

Betrouwbare informatie

Door de ingebruikname van de veldspuit bespaart De Vries een aantal werkgangen, dus dat is tijdwinst. Maar veel belangrijker is dat er veel minder restvloeistoffen vrijkomen bij het reinigen van de spuit. De meerwaarde voor Proeftuin Zwaagdijk ligt hem vooral in de betrouwbaarheid van de proeven: “De foutmarges zijn een stuk kleiner, omdat we per proefveld de data kunnen uitlezen. Na het spuiten kan ik de temperatuur, luchtvochtigheid, spuittijd en -druk zien. De data die we aan onze klanten aanleveren is veel betrouwbaarder: doordat wij hier nu ook profiteren van de mogelijkheden die precisielandbouw biedt, zijn de resultaten per proefveld een stuk secuurder. Daardoor wordt de kwaliteit van onze onderzoeken naar een hoger niveau getild.”

Werking op onkruiden testen

Voordat de gloednieuwe veldspuit de akker opgaat, vindt er al het nodige onderzoek plaats naar de middelen die gebruikt worden. Ook bij Proeftuin Zwaagdijk worden diverse middelen getest. In de kassen staan momenteel vooral tulpen, maar er loopt ook een zeer interessante test naar de werking van bestrijdingsmiddelen op diverse onkruiden. De proef is medio januari gestart en wordt halverwege februari al afgerond. De Vries: “Binnen een paar dagen zie je al of het onkruid opkomt of niet. We kunnen op kleine schaal dus heel snel al dingen in beeld brengen. Als je vijf doseringen van een bepaald middel toepast, dan is het mogelijk dat daaruit blijkt dat de laagste twee doseringen geen effect hebben. Dan scheelt dat natuurlijk al heel veel buitenwerk. Door te onderzoeken op welke onkruiden een bepaald middel werkt, kunnen we al een voorselectie maken. Dat scheelt een hoop tijd, geld en zorgt voor lagere milieubelasting in het veld.”

Meer informatie over het onderzoeksprogramma van Proeftuin Zwaagdijk?

Kijk op www.proeftuinzwaagdijk.nl/akkerbouw