“Scala effectief op bladvlekken ensterk in resistentie-management.”

Het nieuwe fungicide Scala gooit hoge ogen als het gaat om de bestrijding van bladvlekken in uien. “Minstens zo goed als de marktreferentie”, aldus Bert Westhoff. “Ook de werking op stemphylium is prima en Scala is zacht voor het gewas.” Door de nieuwe actieve stof is Scala bovendien een nuttig wapen in de strijd tegen resistentie. “De puzzel wordt eenvoudiger.”


“Voor de schimmelbestrijding in uien hebben we nog best wel wat middelen beschikbaar, maar die zijn allemaal gebaseerd op actieve stoffen die gevoelig zijn voor resistentie. Daardoor hebben die middelen beperkingen bij het aantal bespuitingen en moet je ze afwisselen met andere middelen om resistentie-opbouw tegen te gaan”, vertelt Bert Westhoff van BASF. De productadviseur en technisch specialist volgt de ontwikkelingen op het gebied van de gewasbescherming in de uienteelt op de voet. “De stoffen die vroeger als resistentiebreker fungeerden, zoals fluazinam en chloorthalonil, zijn niet meer toegelaten of zitten in hun opgebruikperiode. De actieve stof van Scala is pyrimethanil. Deze stof komt uit een volledig nieuwe groep en dat maakt het middel heel geschikt als afwisselpartner in allerlei schema’s. Dat is belangrijk voor de uienteelt. ”


MOOIE RESULTATEN

Scala kreeg in het voorjaar van 2018 een toelating na een relatief korte beproevingsperiode. “Het ging om een wederzijdse erkenning van een toelating uit een ander land; daardoor ging de aanvraag vrij snel”, verklaart Westhoff. “We kennen Scala al van toelating in andere gewassen. Vooral in fruit is het een groot product met prima ervaringen”, vervolgt hij. Ook voor de bladvlekkenbestrijding in uien mogen telers hoge verwachtingen hebben. “Ik heb in de proeven hele mooie resultaten gezien, het zag er echt prima uit”, meldt Westhoff. “Scala kan zich moeiteloos meten met de marktreferentie.” Door de hete en droge zomer is Scala in het eerste jaar na toelating vrijwel niet gebruikt in zaaiuien maar Westhoff weet dat er in eerstejaars plantuien en zilveruien al wel ervaringen zijn opgedaan. “Die ervaringen zijn zonder meer goed en de telers zijn tevreden.” En hoewel de bestrijding van valse meeldauw in uien vaak de boventoon voert, moeten uientelers het belang van een effectieve bladvlekkenbestrijding volgens Westhoff niet onderschatten. “Als je bladvlekken niet in de hand houdt, kunnen ze een uiengewas in een paar weken volledig te gronde richten.”

“De puzzel wordt eenvoudiger”

VROEG IN HET SEIZOEN

Een belangrijk kenmerk van Scala is dat het geschikt is voor toepassing vroeg in het seizoen. “Scala is zacht voor de uienplant en geeft geen groeivertraging. Juist in de periode van bolvorming is de ui daar heel gevoelig voor. En in die periode steken ook de bladvlekken vaak de kop op”, weet Westhoff. “Een gewas dat vlot doorgroeit is altijd weerbaarder dan een gewas met stress.” Een schema met Signum- Scala-Signum-Scala op de eerste vier bespuitingen is wat Westhoff betreft dan ook een uitstekende optie in zaaiuien. En niet alleen voor de bladvlekken want Scala is ook effectief tegen stemphylium. Wie Scala later in het seizoen wil inzetten als afwisselpartner voor fungiciden uit andere groepen maakt met het middel eveneens een goede keuze. “De veiligheidstermijn van Scala is twee weken, dus daar zit geen beperking. En de licht curatieve werking van Scala kan later in het seizoen goed uit de verf komen”, stelt Westhoff. Hij is er van overtuigd dat BASF met Scala een belangrijke troef voor de uienteelt in handen heeft. “De toelatingsaanvraag voor Scala laat zien dat het BASF serieus is met de Nederlandse uienteelt. We blijven onze nek uitsteken.”