Dossier: Beregening


“Extra flexibiliteit door diepereligging dripslangen”

Vlak voor de opkomst van de uienplant heeft Broere Beregening medio april bij akkerbouwer Pieter van Leeuwen Boomkamp dripirrigatie aangebracht onder het uienperceel. De slangen zijn bewust nog voor het zaaien ingebracht en liggen op twaalf centimeter diepte. De teler uit Nijkerk hoopt daarmee in tijden van tekorten effi ciënt en snel de waterhuishouding op peil te houden. André van Spengen, accountmanager bij Broere Beregening: “Wij proberen de dripslangen in de uien op basis van GPS dieper te leggen. Voordeel daarvan is dat de teler er gewoon overheen kan zaaien en ook aan het einde van het seizoen kan er geoogst worden zonder dat de slangen eerst verwijderd dienen te worden.”

Het uienperceel bij Van Leeuwen Boomkamp dient als praktijkvoorbeeld voor de grotere fl exibiliteit als er gekozen wordt voor dieperliggende dripirrigatie. “Het voorkomt een enorme arbeidspiek in het voorjaar en najaar”, aldus Van Spengen. “Het systeem kan een diepere ligging prima aan. Wel is het belangrijk om de juiste slang te kiezen en geen hele lange beurten te geven. Bij normaal gebruik zorgt de capillaire werking in de grond ervoor dat het water moeiteloos omhoog komt.”


DRIPIRRIGATIE MAKKELIJKER DAN BEREGENEN MET HASPEL

In het buitenland wordt het dieper neerleggen van dripslangen al langer gedaan en daar is gebleken dat de afgifte prima is, zeker als de uienwortels wat langer worden en ze naar de dripslang toegroeien. Bijkomend voordeel daar is ook dat de wildschade aan de slangen drastisch wordt verminderd. “Dat is ook een reden waarom wij en Pieter van Leeuwen Boomkamp – die in een bosrijk gebied uien teelt – graag de grond in willen met die slangen.” Naast de grip op de waterhuishouding merkt Van Spengen dat veel telers overgaan op dripirrigatie, omdat het veel makkelijker is dan beregenen met een haspel. “Je zet een pomp aan en het werkt. Daarbij komt dat het waterverbruik veel lager ligt. Aangezien er steeds minder water beschikbaar komt, is dat ook geen onbelangrijk argument.” Het laatste voordeel ten opzichte van de conventionele beregeningsmethodes is de fl exibiliteit: “Je bent niet meer afhankelijk van het weer”, aldus Van Spengen. “Dat klinkt misschien raar, maar bij harde wind is beregenen met een haspel niet optimaal en daar heb je met drip geen last meer van.”


DEFINITIEVE DOORBRAAK

Die voordelen plus de ervaringen van afgelopen teeltseizoen zorgen ervoor dat dripirrigatie in 2019 misschien wel zijn defi nitieve doorbraak meemaakt: “Ja, de interesse komt overal vandaan. Er worden steeds meer proeven gelegd bij bedrijven die willen bekijken of deze manier iets voor hun is. Uiteraard heeft het extreem droge en warme zomerweer in 2018 daaraan bijgedragen. Wij hebben als bedrijf ook ons best gedaan om aan die stijgende behoefte gehoor te geven door onze slangen bij een andere leverancier te halen. We ontvangen het materiaal nu rechtstreeks uit de fabriek, waardoor we lagere prijzen kunnen hanteren richting onze klanten.

Want hoe je het ook went of keert: de prijs blijft een belangrijk aspect. De marges in de akkerbouw staan onder druk en iedere euro is er één. Door deze nieuwe leverancier is onze prijs per meter een stuk acceptabeler geworden voor telers die met drip willen gaan werken. We merken dat die gunstige prijszetting ervoor zorgt dat meer akkerbouwbedrijven gaan nadenken over deze optie. In de uien zijn de jaarlijkse kosten per hectare met dertig procent gedaald ten opzichte van de prijzen die we vorig jaar moesten hanteren.”


VRAAG ANDERE TEELTEN

Naast de toepassing in de uienteelt zien ze bij Broere Beregening ook steeds meer vraag naar dripirrigatie vanuit de bloembollenteelt, pioenen en aardappelen. “De eerste percelen van zowel poot- als consumptieaardappelen zijn inmiddels voorzien van ons dripsysteem”,


vertelt Van Spengen. “Vanuit zowel de uien- als aardappeltelers is de vraag groeiende zeker tijdens de droogte in april, omdat beregenen met een haspel zo vroeg in het groeiseizoen ervoor kan zorgen dat het gewas, dat net boven staat, kapot gaat van die harde waterstraal. Dripirrigatie is wat dat betreft een stuk milder voor het (jonge) gewas. Aan de andere kant bij gewassen als spruitkool, waar de insectendruk (witte vlieg) echt heel hoog is, werkt een haspel wel gewoon beter omdat je dan het gewas ook direct schoonspuit. We zien bij biologische telers dan ook vaak een combinatie van drip en haspel: enerzijds om het waterverbruik te verlagen en anderzijds die ziektedruk zo laag mogelijk te houden.”


KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN

Een laatste aspect waarvan Van Spengen wel gecharmeerd is, betreft de teeltoptimalisatie: “Ik heb dit jaar een klant gehad die gewacht heeft met uien zaaien totdat wij alle materialen konden leveren, want hij wil binnen twee weken na het zaaien de mogelijkheid hebben om water te gaan geven en dan kom je vanzelf uit bij drip. Deze teler stemt de teelt af op de irrigatie en die situatie gaan we in de komende tijd steeds meer zien. Veel akkerbouwers beseff en ook dat de klimatologische omstandigheden vragen om dit soort beslissingen, want medio april werd er al gesproken over een beregeningsverbod met een haspel en als je daar zo vroeg in het seizoen al mee te maken krijgt, dan word je vanzelf zenuwachtig. Dripirrigatie kan in tijden van droogte veel langer worden toegepast. Provincies als Overijssel en Gelderland hebben nu al plannen om zelfs aparte regelgeving voor beregenen en drip te hanteren en ook in andere provincies wordt daar steeds meer over nagedacht.”


MEER INFORMATIE?

Broere Beregening B.V.

T: 182 - 394 496

E: andre@broereberegening.nl

www.broereberegening.nl