Dossier: Groenbemesters


Gewassen vermalen met de JBM Eco Mulcher, dat werkt!

Diverse gewassen en groenbemesters (zoals bv. een gras-klaver)

zijn lastig om te bewerken en blijft een uitdaging voor ieder

bedrijf die met landbouwgrond te maken heeft. Met de JBM

Eco Mulcher wordt in een handomdraai gras/ klaver/ lucerne/

japanse haver maar ook gewasresten en groenten vermalen

zonder het te vermoezen.

Door de hoge snelheid van de 2 rotorassen met speciale vast messen over de volle breedte wordt het gewas wegpakt en vermaalt tot een diepte van max. 5 cm in de grond. De gewasresten worden samen met de minimale hoeveelheid grond naar achter verspreidt. In combinatie met zuurstof zorgt dit ervoor dat het organische materiaal sneller kan besterven en verteren. Doorgroei van Gras-Klaver wordt zo tot 99% teruggedrongen doordat het gras maximaal wordt opgepakt zonder stukken graspollen terug te zien op het land.


MINIMALE GRONDVERPLAATSING

Een groot voordeel is dat door de werking van de Eco Mulcher een minimale grondverplaatsing plaatsvindt met als gevolg dat het land zijn draagkracht behoudt en de bodem een minimale bewerking heeft ondergaan. Ook grotere gewassen zoals rode kool, boerenkool, en andere akkergewas zijn geen probleem voor de Mulcher, het wordt tot grovere droge stukken vermalen en op het land achtergelaten.

"DOORGROEI VAN GRAS-KLAVER
WORDT TOT 99% TERUGGEDRONGEN"

COMBINATIE MET ECOPLOEG

Doordat de toplaag en beworteling ook worden losgewoeld is het verwerken van gemulchte materiaal met een eco ploeg (zonder voorschaar) een ideale combinatie. W.N. Kramer adviseert om het gemulchte materiaal eerst nog een paar dagen te laten liggen. Irene Kramer, directrice W.N. Kramer geeft aan: “Dat is het beste voor het optimale verteringsproces en daarna ondiep ploegen is dan een prima combinatie”.


MEERDERE BREEDTES VERKRIJGBAAR

De JBM Eco Mulcher is in diverse breedtes te verkrijgen:

• 1.80 werkbreedte - 2.20 buitenwerks - vanaf 70 pk

• 2.60 werkbreedte - 3.00 buitenwerks - vanaf 85 pk

Andere breedtes zijn op aanvraag. Daarnaast is het ook mogelijk om de JBM Eco Mulcher als frontuitvoering geleverd te krijgen. ■


MEER INFORMATIE

Heeft de JBM Eco Mulcher uw interesse gewekt?

Bel of mail ons, we staan u graag ter woord.

Bron: W.N. Kramer

Irene Kramer: irene@wnkramer.nl 06-51346064