Actuele Akkervraag - Delphy

Welke kansen bieden de komende wintermaanden?

Veel akkerbouwers hebben de gewassen vroeger van het land dan gebruikelijk. Aan Delphy-adviseur Klaas Froma stelden wij de vraag wat deze relatief vroege oogst betekent voor de komende maanden. Heeft het land dat extra lang braak ligt nu meer aandacht nodig? Is het raadzaam om de extra tijd te benutten om een keer extra te kilveren of te cultiveren? Of zorgt deze unieke situatie ervoor dat dit jaar juist uitermate geschikt is om te starten met een groenbemesterteelt?

Klaas Froma gaat eerst in op de consequenties die de droge zomer en de daaropvolgende oogst heeft op de winteractiviteiten: “De aardappelen en de suikerbieten zijn vroeg geoogst. Wat ga je dan met je grondbewerking doen? Wij adviseren telers die normaal gesproken eind november, begin december de hoofdgrondbewerking uitvoeren om nog wel een groenbemester in te zaaien. Zodat de grond bedekt is. Dat is beter voor het bodemleven en de aanvoer van organische stof. Ook benutten veel telers deze periode om grondverbetering door te voeren. Denk hierbij aan de aanleg van nieuwe drainagesystemen of het kilveren van de percelen.”

Bij Delphy komen de laatste weken dan ook behoorlijk wat telersvragen binnen over de mogelijkheden om de bodemkwaliteit te verbeteren. Froma stimuleert deze ontwikkeling en juicht het zelfs toe: “Ja, vooral telers die half september bieten hebben gerooid en daarna een groenbemester hebben ingezaaid. We horen vaak dat die akkerbouwers kiezen voor een omschakeling naar ecoploegen of niet-kerende grondbewerking. Telers maken van de nood een deugd. Het jaar 2018 is door alle gebeurtenissen daardoor wel een heel mooi omschakeljaar geworden.”


Rust

Volgens Froma zijn de recente klimaatgebeurtenissen weliswaar lastig geweest tijdens het groeiseizoen, maar momenteel valt er goed mee te werken. “We merken dat de planning na de hoofdteelt rustiger uitgevoerd kan worden. Telers die willen bekalken, vaste mest, compost of een groenbemester inzaaien nemen daar nu de tijd voor. Ik zie ook dat het aantal telers dat een groenbemester zet toeneemt. Het mooie hieraan is dat er vooraf goed nagedacht kan worden over welke type groenbemester er ingezaaid wordt.”

Nadeel

Het enige nadeel is dat de droogte ook in het najaar lang heeft aangehouden. Froma: “Telers die vroeg een groenbemester konden inzaaien hebben daardoor percelen gehad die lang droog lagen. Bij sommige akkerbouwbedrijven is er geploegd en een groenbemester gezaaid die eigenlijk de hele winter moet blijven staan. De eerste drie weken na het ploegen stond dat volledig droog en deed de groenbemester dus niks. Het wil nu wel een beetje groeien door de regen die we hebben gehad, maar het komt niet helemaal uit de verf.”

Froma hoopt dat de komende winter gaat zorgen voor de terugkeer van de bodembalans. “Van mij mag het wel droog blijven als er maar wat mooie vorst overheen komt. Er hoeft ook geen bakken regen te vallen, want droogte in de winter is niet slecht voor de grond. Vooral als er dan een keer een nachtvorstje overheen gaat. Er is ook op veel plaatsen al (winter)tarwe gezaaid en voor die telers is het te hopen dat er regelmatig een regenbui passeert.”

Teeltstrategie

Tot slot wil Froma nog benadrukken dat het extreem droge jaar 2018 geen opmaat is om de strategie voor komende jaren volledig om te gooien: “Vorig jaar was het extreem nat en zijn er massaal spitmachines gekocht. Allerlei strategieën om de nattigheid de baas te kunnen, konden dit jaar weer de prullenbak in. Daarom adviseer ik ook met de ervaringen van dit jaar in het achterhoofd om volgend seizoen en de jaren erna gewoon vast te houden aan de gekozen strategie. Want de meeste telers doen toch het liefst ondernemen op een manier die bij ze past. Natuurlijk ligt dat anders voor akkerbouwers die willen omschakelen naar NKG, maar ga niet ineens omschakelen omdat dit jaar zo extreem droog is geweest. Kies voor een strategie waar je volledig achterstaat, want daar bereik je op de lange termijn uiteindelijk toch het meeste rendement en werkplezier mee.”