Dossier: Teeltoptimalisatie


“Telen in samenwerking
met het weer”

Weerstations zijn op veel akkerbouwbedrijven al onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Het delen van de verzamelde data met gebruikers in de buurt is dat nog niet. Het Franse bedrijf Sencrop probeert met deze zogenaamde cumulatieve data de Nederlandse akkerbouwmarkt te veroveren en dat lijkt aardig te lukken. Akkerbouwer Maarten Heijne besloot vorig jaar om naast zijn akkerbouwbedrijf Heijne Agro als vertegenwoordiger aan de slag te gaan voor Sencrop Nederland en Vlaanderen. Hij merkt dat in de ontwikkeling naar precisielandbouw veel telers behoefte hebben aan vergelijkingsmateriaal voor hun verzamelde data uit de weerstations. “Zo kan de beschikbare data efficiënt worden ingezet voor het beter uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.”

De doelstelling van Sencrop is om de Nederlandse akkerbouwers samen te laten werken met het weer door inzicht te geven in de nabijgelegen percelen. Heijne: “Dit doen we door de data eenvoudig en toegankelijk beschikbaar te stellen in de Sencrop-app. Regen, temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en windrichting zijn – afhankelijk van het type weerstation – allemaal direct af te lezen. Daardoor kunnen telers gemakkelijker beslissingen nemen om bijvoorbeeld wel of niet te gaan rooien als er een regenbui is geweest. Ook bij het bepalen van het juiste spuitmoment tegen bijvoorbeeld phytophthora leveren onze weerstations waardevolle data op. Wij noemen dat beslissingsondersteunende modellen. Dat je daarbij niet alleen hoeft uit te gaan van je eigen data, maar via onze community de gegevens ook kan spiegelen aan data bij collega akkerbouwbedrijven maakt ons product zo uniek en praktisch.”


Het meekijken biedt nog extra voordelen, omdat het ook inzicht geeft in percelen die wat verder weg liggen. “Vaak wordt het weerstation dan ook gezamenlijk met een collega akkerbouwbedrijf aangeschaft, waardoor de kosten gedeeld worden”, aldus Heijne die bij zijn activiteiten voor Sencrop gebruikmaakt van zijn netwerk die hij heeft opgebouwd toen hij voor AVR en Miedema werkte en tijdens de werkzaamheden die hij uitvoert voor Mooij Agro: “We zijn nog maar een jaartje bezig en in Nederland zijn we nog niet zo heel groot. Maar in totaal staan er op de Europese akkers al ruim 4000 weerstations, met name in Frankrijk, België, Duitsland en sinds kort dus ook een aantal in Nederland. Onze weerstations staan van Noordoost-Groningen tot Limburg en Noord-Holland: overal hebben telers interesse in deze vernieuwende technologie die perfect past in de precisielandbouwvisie die veel akkerbouwers hanteren.”


Sencrop zal ook op de Interpom zijn producten tonen en hoopt binnen afzienbare tijd de grootste aanbieder van online weerstations en akkerbouwmatige dataverzameling te worden. “Hoe groter de community, hoe waardevoller de data die gedeeld wordt. We werken daarom hard aan het maken van koppeling met gewas-adviesmodellen, zoals phytophthora waarschuwingssystemen. Hierdoor kunnen telers gaan samenwerken met het weer en echt geld gaan verdienen met ons systeem.”


Meer informatie over Sencrop?


Maarten Heijne
Tel. 06-13640157
E-mail: maarten@sencrop.com
Website: www.sencrop.nl
Of bezoek stand R15 en R25 tijdens In
terpom Primeurs