Dossier: Opstart


Early Feeding: Dit zeggen de onderzoekers

Kippenkuikens zijn zogenaamde 'nestvlieders', wat betekent dat ze al behoorlijk volgroeid uit het ei komen en vrijwel direct op zoek gaan naar eten. Kuikens die in een broederij uit het ei kruipen, moeten echter – voor ze eindelijk toegang krijgen tot voedsel en water – eerst naar de stal van de vleeskuikenhouder getransporteerd worden. In praktijk betekent dit dat ze meerdere uren zonder water en voer kunnen zitten, in een fase waarbij belangrijke voedingsstoffen en vocht nu juist cruciaal zijn voor hun ontwikkeling. Het is dan ook niet vreemd dat de 'Early Feeding' trend die dit probleem aanpakt, een snelle opmars maakt.

Volgens de officiële planning, hoort een kuiken op dag 21 uit het ei te komen. “In de praktijk is de zogenaamde 'hatch window' (red. uitkomst spreiding) echter een stuk ruimer; het uitkomen van alle kuikens verspreidt zich meestal over een langere periode”, legt pluimveevoedingsdeskundige Marien van den Brink van Twilmij uit. “Dat betekent bijvoorbeeld dat sommige kuikens al op dag twintig ter wereld kunnen komen. En voordat de kuikens eindelijk op transport gaan, moeten er in de meeste gevallen eerst nog een aantal handelingen plaatsvinden, zoals seksen, sorteren en enten. Sommige kuikens zitten daardoor best lang zonder voer en water, precies in de belangrijkste fase van hun ontwikkeling.”

"Belangrijkste fase van hun ontwikkeling"

Darmontwikkeling

Via een toenemende hoeveelheid onderzoek komen steeds meer voordelen van Early Feeding aan het licht. Van den Brink wijst onder andere op een betere darmontwikkeling. “Een onderzoek uit 2003 liet al zien dat de kuikens die direct toegang hadden tot goed voer, darmvlokken ontwikkelden die – na zeven dagen – maar liefst tweemaal zo lang (driehonderd µm i.p.v. honderdvijftig µm, zie: tabel 1) waren. Dit leidt niet alleen tot een betere voedselopname, en dus een betere voederconversie, maar ook tot een sterker immuunsysteem, waardoor bijvoorbeeld het antibioticagebruik kan worden beperkt.”

"Waardevolle nutriënten uit de dooier optimaal benutten"

Van den Brink realiseert zich dat kuikens de dooier kunnen gebruiken om de eerste fase te overbruggen. Toch maakt dit Early Feeding niet overbodig. “Als er geen voer beschikbaar is wanneer een kuiken uit het ei komt, worden de waardevolle nutriënten uit de dooier niet optimaal benut. Het dier verbrandt ze dan simpelweg, terwijl ze – als het direct voedsel heeft – juist een belangrijke impuls kunnen geven aan de groei en de ontwikkeling. Eigenlijk is het dus jammer om die hoogwaardige voedingsstoffen uit de dooier op deze manier te verspillen”, legt de pluimveevoedingsdeskundige uit.


Satellietcellen

Daarnaast denkt Van den Brink dat Early Feeding interessant is om de spieraanzet te vergroten. Hij legt uit: “De zogenaamde satellietcellen, een soort stamcellen, zijn alleen in de eerste week nog te beïnvloeden. Het is dus zaak dat hiervoor zo snel mogelijk de juiste stimulans wordt gegeven. Onderzoek wijst ook uit dat dit nut heeft. Ik heb dan ook hoge verwachtingen van het SmartStart™ voer dat we op dit moment ontwikkelen.”

De prille praktijk van SmartStart™ post-hatch feeding

Vanuit wetenschappelijk perspectieflijkt de productontwikkeling van het vroege voeren een veelbelovende kant op te gaan. Maar hoe doet het gloednieuwe SmartStart™ post-hatch feeding concept het in praktijk? Bij Broederij Munsterhuis zijn ze inmiddels zo'n driekwart jaar aan het testen met het direct toedienen van speciaal, vochtig voer aan net uitgekomen vleeskuikens. Eigenaar Bert Munsterhuis zijn eerste indrukken over het concept zijn positief.

"Eerste indruk: hiermee zijn
resultaten te behalen"

Munsterhuis vertelt dat er recent uitkomkasten zijn aangepast. “Bij de nieuwe Pas Reform-bakken zitten de voergoten aan de buitenzijde, waardoor we ze goed kunnen aanlichten. Door de kuikens met licht te stimuleren, zullen er nog meer direct overgaan tot vreten. Daarmee worden de resultaten ongetwijfeld een stuk duidelijker én stabieler”, aldus Munsterhuis. Hij denkt dat er vooral bijkuikens van jonge moederdieren veel winst te behalen valt, omdat daarbij de ‘hatch window’ het grootst is.

Vocht- en voedingsrijk

De broederijhouder baseert zijn voorzichtige enthousiasme op het deel van de kuikens dat de afgelopen tijd wél al direct de vocht- en voedingsrijke SmartStart™ formule tot zich nam. “Bij de vleeskuikenbedrijven waaraan we leveren merken ze dat een deel van de kuikens, met name de eerste week, sneller groeit.” Munsterhuis geeft aan dat het nog te vroeg is voor harde cijfers, maar verwacht volgend jaar met goed nieuws naar buiten te kunnen komen.

"Deel van de kuikens groeit sneller"

Ook qua uitval laat het nieuwe concept een kleine, maar toch opmerkelijke verbetering zien. “De uitval zit sowieso al onder de één procent, dus we hebben het echt over tienden van procenten. Maar ondanks de nog prille en nog niet helemaal stabiele data waarover we op dit moment beschikken, zien we toch steeds een opgaande lijn”, aldus Munsterhuis. Hij wil echter vooral onderstrepen dat we geduld moeten hebben: “Over een half jaar kunnen we ongetwijfeld nóg meer zeggen.”

Meer informatie?


Twilmij BV
Website: www.twilmij.nl

E-mail: info@twilmij.nl

Kuikenbroederij Munsterhuis BV
Website: www.munsterhuis.com
E-mail: info@munsterhuis.com