Best gelezen!

Via PluimveeActueel.nl houden wij pluimveehouders dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen in de markt, in binnen- en buitenland. Via dit kanaal bent u altijd op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de Nederlandse pluimveesector. De redactie speurt iedere week naar de meest interessante verhalen van pluimveehouders en leveranciers.

01

PBL geeft toe dat halvering vleesconsumptie nauwelijks bijdraagt aan reductie broeikasgassen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er eindelijk toe overgegaan om de werkelijke klimaatwinst die gepaard gaat met halvering van de vleesconsumptie, op zijn website te benoemen. Halvering van de vleesconsumptie in heel Europa leidt tot een vermindering van broeikasgassen van 2 tot 4 procent, afhankelijk van de vleessoort die men laat staan (kip, varken of rund).

02

Lastercampagnes dierextremisme aangepakt

LTO Nederland en POV gaan gezamenlijk het dierextremisme in Nederland aanpakken. De bracheorganisaties doen dit in samenwerking met politie, justitie, overheid en ketenpartijen.

03
Kans op onaangekondigde controles binnen IBK EI

Binnen IKB Ei worden onaangekondigde controles uitgevoerd. Dit betekent dat een controleur zonder aankondiging uw bedrijf bezoekt voor een IKB Ei controle. Dit gebeurde in het verleden vooral op basis van concrete signalen. Ter versterking van IKB Ei worden vanaf 2019 de onaangekondigde controles structureler opgepakt.