Dossier: Onderzoek


“PROTIX ONDERZOEKT OOK DE
MOGELIJKHEDEN
VOOR VLEESKUIKENS”

Protix heeft met het Oerei nationale en internationale bekendheid verworven. Medeoprichter Tarique Arsiwalla leunt echter niet achterover; “we zijn nog niet klaar”. Protix en het Oerei timmert nog steeds flink aan de weg. In december vorig jaar werd die ambitie kracht bijgezet door onder andere de samenwerking met Agrifirm. We spraken Tarique op de Agrifirm jongerendag. “Agrifirm en Protix helpen elkaar op het gebied van onderzoek naar nieuwe toepassingen van insecten.”

Daarbij denkt het bedrijf niet alleen aan diervoeding, maar ook bijvoorbeeld aan het produceren van bodemverbeteraars voor de akkerbouw. Arsiwalla: “We hebben ons tot nu toe vooral beziggehouden met het insect zelf: levende insecten voor leghennen, insectenvetten voor zowel pluimvee als varkens en verwerkte eiwitten voor kweekvis. Het onderzoek naar de mogelijkheden van onze bodemverbeteraar wordt nu mede door de samenwerking met Agrifirm versneld.”


Onderzoek in andere pluimveesectoren

De focus op nieuwe toepassingen zorgt er niet voor dat Protix de pluimveesector voortaan links laat liggen, sterker nog: er zijn ook ontwikkelingen bij vleeskuikens: “Door de samenwerking met partijen als Agrifirm en Coppens verkrijgen we meer armslag en kunnen we ook onderliggende vraagstukken bij vleeskuikens onderzoeken. Dus de ervaringen uit de legsector, opgedaan bij de ontwikkeling van het Oerei, gaan we nu toepassen in de vleeskuikensector en mogelijk ook bij kalkoenen. Als we ook daar bezigheidstherapie kunnen leveren door insecten te voeren, dan kunnen problemen door bijvoorbeeld pikkerij voorkomen worden. Het mooie aan bedrijven als Agrifirm en Coppens is dat het partijen zijn die net als Protix ook in zijn voor innovaties en dat past goed bij elkaar.”


Positionering

Het verhaal van het Oerei en mogelijke andere toepassingen van insecten spreekt steeds meer mensen aan, zo merkt hij in gesprekken: “Het totale verhaal klopt: gedragsverandering op een duurzame manier. We weten zelf ook steeds beter hoe we het verhaal moeten overbrengen aan de consument. Dat de kippen minder uitval vertonen, vertellen we tegenwoordig niet meer aan de consument, dat is te technisch. Gedragsverandering laten zien en vertellen dat een kip van nature geen vegetariër is, dat snapt men wel.”


Uitbreiding aantal pluimveebedrijven

Twee jaar geleden werd Oerei door de legsector zelfs bekroond met de Pluimveeprijs, door pluimveehouders zelf uitgekozen. De interesse vanuit de sector is dus groot. “De mogelijke uitbreiding richting de vleeskuikens en kalkoenen tezamen met uitbreiding van het aantal winkels waar het Oerei wordt verkocht, kan ervoor zorgen dat we op termijn meer pluimveehouders gaan bijschakelen.”


Meer informatie over het Oerei?
Oerei – lekker en logisch
Website: www.oerei.nl
E-mail: info@oerei.nl