Het nieuwe opleiden

SVS Opleidingen - Brancheplein


SVS-Opleidingen heeft als eerste de stap naar de permanente ontwikkeling van schoonmaakmedewerkers gezet. Deze nieuwe manier van opleiden is in een snel veranderende maatschappij van belang om het leren in alle levensfasen te stimuleren. Excelleren vraagt een omslag van eenmalig opleiden naar permanente ontwikkeling. Het volstaat niet meer om éénmalig aan het begin van je carrière een diploma te halen. Het is essentieel om mee te groeien met de (technologische) ontwikkelingen en te voldoen aan de veranderende eisen die vanuit de omgeving gesteld worden.

SVS-Opleidingen is ervan overtuigd dat medewerkers het verschil maken en de dragende kracht vormen binnen de organisatie. Met hun nieuwe opleidingsaanpak Training for Excellence (SVS-TrEx) faciliteren en stimuleren zij medewerkers in hun permanente ontwikkeling. Zodoende kunnen schoonmaakmedewerkers excelleren in hun werk en duurzaam inzetbaar te blijven.

Excelleren vraagt een omslag van eenmalig opleiden naar permanente ontwikkeling

Met SVS-TrEx steken zij de thermometer in de voorbereiding en uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden. Weet de schoonmaakmedewerker wat er van hem/haar verwacht wordt, beschikt hij/zij over de juiste materialen, middelen en gereedschappen en worden de schoonmaakmethoden op de juiste wijze uitgevoerd? Is de kwaliteit op het niveau wat de klant verwacht?


Met het digitale platform worden prestaties gemonitord middels een systeem van meten, leren en ontwikkelen. Periodiek worden leerresultaten en prestaties van de individuele medewerkers gemeten, gewaardeerd, gerapporteerd en verbeterd. Op basis van de resultaten van de audits kunnen gerichte acties worden ondernomen (interventies).


SVS-TrEx omvat:

 • Instrumenten om de prestaties van medewerkers te meten en te waarderen:
  - Een online toetsomgeving met interactieve kennis- en inzichttoetsen
  - Een tool voor praktijkaudits om de uitvoering in de praktijk te meten
  - Een online portfolio voor elke medewerker
 • Een analyse- en rapportagemodule
 • Persoonsgerichte interventies middels e-learning (kennis en inzicht) en praktijktraining (vaardigheden)

Schoonmakers moeten zich veel meer bewust worden van het belang van hun rol. Schoonmaakmedewerkers die de gelegenheid krijgen om zich verder te ontwikkelen zijn zelfbewuster, zelfverzekerder en dwingen daarmee op natuurlijke wijze het respect af dat zij verdienen.

Wilt u meer weten over Het Nieuwe Opleiden? Ontmoet ons dan op het brancheplein van de Schoonmaak Vakdagen en woon onze turbosessies bij tijdens het evenement!


Turbosessies SVS Opleidingen - Het Nieuwe Opleiden

 • 25 september om 15.30 uur in Zaal 1
 • 26 september om 11.30 uur in Zaal 4