INTERNATIONAAL

Duitsland


Ketenconcept Good Farming Balance

Duitse varkenshouders hebben zich positief uitgelaten over het nieuwe, vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance van Vion. Nadat varkenshouders in Beieren de afgelopen weken al veel interesse toonden in de samenwerking met Vion, hebben de eerste varkenshouders uit het noorden van Duitsland op dinsdag 13 november tijdens de vakbeurs EuroTier 2018 in Hannover leveringsovereenkomsten met Vion ondertekend. Het doel van Good Farming Balance is het verbeteren van het fi nanciële rendement voor zowel varkenshouders als voor Vion. Varkenshouders krijgen de mogelijkheid om de volledige stal of afdeling in één of twee keer af te leveren zonder dat er kortingen op de basisprijs worden berekend. Good Farming Balance is in Duitsland qua prijs gebaseerd op de richtlijnen van de Duitse producentenvereniging VEZG. De basis is een gemiddelde prijs van 6 weken. Andere factoren waarmee de varkenshouder zijn rendement kan verbeteren zijn ruimtebenutting

per vierkante meter en stalgebruik, diergezondheid en optimaal

voerrendement.


Tönnies vreest AVP-uitbraak

Het is niet de vraag of, maar wanneer Afrikaanse varkenspest Duitsland zal bereiken. Zo sprak ceo Clemens Tönnies het publiek toe

op maandag 12 november op de vooravond van EuroTier. Indien de World Organisation for Animal Health een uitbraak bij wilde zwijnen gelijkstelt aan de status voor productiedieren wordt dat een zware klap voor de sector, volgens Tönnies. Hij vindt het te gek voor woorden dat alle varkenshouders en verwerkende industrieën moeten boeten voor een uitbraak onder wilde zwijnen. En de impact zal zeer zwaar zijn indien AVP opduikt in Duitsland volgens hem. Tönnies ziet volgend decennium nog volop kansen voor de Europese varkenshouderij. Hij verwees op EuroTier naar FAO-studies die een daling van de varkensvleesconsumpti in West-Europa met één procent voorspellen, maar daartegenover staan volgens de studies een toename van de varkensvleesconsumptie met 35 procent in Zuidoost-Azië, met 25 procent in Brazilië en met 10 procent in China.

Italië


Varkensvleesimport blijft toenemen

Van januari tot juli importeerde Italië 591.300 ton varkensvlees, 7

procent meer tegenover dezelfde periode vorig jaar, volgens de laatste

cijfers van Istat. Uit Duitsland, goed voor een derde van de varkensvleesimport, werd 3 procent meer varkensvlees ingevoerd.

Uit Frankrijk werd 15.400 ton ingevoerd (+ 33 procent), uit Nederland 10.600 ton (+13 procent) en uit Denemarken 9.600 ton (+ 18 procent). Uit buurland Oostenrijk werd slechts 4.500 ton ingevoerd (- 15 procent) en uit Ierland 1.700 ton (- 84 procent). De importwaarde van het varkensvlees bedroeg 1,05 miljard euro, 7 procent minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Die daling wordt toegeschreven aan een daling van de Europese varkensprijzen met gemiddeld 14 procent. Terwijl er meer varkensvlees werd ingevoerd, daalde de invoer van levende biggen tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar met 14 procent tot 818.500 stuks. Uit Denemarken werden 17 procent (68.600 stuks) minder varkens ingevoerd, uit Nederland 26 procent minder (71.900 stuks), terwijl er uit Duitsland 33.100 varkens meer ingevoerd werden.

Hongarije


Varkenssector stagneert

In 2012 ontplooide de Hongaarse regering een stappenplan voor de

varkenssector. De belangrijkste doelstelling toen was om de varkensstapeltegen 2020 terug op het niveau van 2002 te krijgen, dus circa 6 miljoen varkens. Nu, na 6 jaar, zien we dat de Hongaarse varkensstapel nog altijd maar ongeveer 3 miljoen varkens telt. Eén van de redenen is de Europese crisis in de varkenssector tussen 2014 en 2016. Daarbij komt nog het Russische embargo dat in 2014 van kracht werd en de uitbraken van Afrikaanse varkenspest. Niet verwonderlijk dus dat de varkensprijzen afbrokkelden. Volgens het Central Statistical Office telt Hongarije momenteel minder dan 180.000 zeugen. In die cijfers zitten de 10.000 Mangalica (of Mangalitsa) varkens inbegrepen, een uniek Hongaars beschermd ras met een dikke wollen vacht en ook wel ‘wolzwijn’ genoemd. Het vlees van Mangalica-varkens wordt beschouwd als een delicatesse. De btw-verlaging op varkensvlees van 27 naar 5 procent in 2016 bleek

wel een succes. Dit kwam duidelijk zowel de competitiviteit van de

sector als de Hongaarse varkensvleescomsumptie ten goede. De

prijsdaling betekende immers een mooie budgetbesparing voor de

Hongaarse consument. De btw-verlaging leidde ook tot een grotere

vraag naar Hongaars varkensvlees vanuit het buitenland, maar dat is

helaas tenietgedaan door de uitbraken van Afrikaanse varkenspest.

Europese Unie


Verdere productietoename?

Tijdens de tweede helft van dit jaar bleef het aantal slachtingen status

quo tegenover dezelfde periode vorig jaar. Voor de eerste helft van 2019 wordt een lichte toename van het aantal slachtingen voorspeld met één procent. Duitsland en Polen verwachten een productiedaling, maar dit zou ruimschoots gecompenseerd worden door een hogere productie in Spanje, Denemarken en Nederland.

Mexico


Grote vraag naar varkensvlees

In juni laatstleden reageerde Mexico op de importheffingen op

aluminium en staal door een verhoging van de importheffing op

Amerikaans varkensvlees. Ondanks die verhoging blijft Amerikaans

varkensvlees vlotjes zijn weg vinden naar Mexico. Van januari tot en

met juli importeerde Mexico 11 procent meer varkensvlees uit de VS.

Zelfs in juli alleen, toen de importheffing steeg van 10 naar 20 procent,

voerde Mexico 3 procent meer varkensvlees in vanuit de VS. Van januari tot juli voerde Mexico in totaal 503.000 ton varkensvlees in, 12 procent meer tegenover dezelfde periode vorig jaar. Gewoonlijk komt circa 85 procent van de Mexicaanse varkensvleesimport uit de VS, maar na de importheffing in juli zakte het Amerikaanse aandeel onder de 80 procent. Dat marktaandeel werd grotendeels ingenomen door Canada, maar ook Duitsland en Spanje begonnen varkensvlees te verschepen naar Mexico in juli. Het gaat weliswaar nog om kleine volumes. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw zal de varkensvleesconsumptie in Mexico dit jaar toenemen met 6 procent tegenover 2017. De binnenlandse productie zou dit jaar met 3 procent stijgen naar 1,3 miljoen ton karkasgewicht. Voor 2019 wordt een productietoename met 4 procent voorspeld, ruim onvoldoende om aan de binnenlandse vraag naar varkensvlees te kunnen voldoen.